דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 10 שנים)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פטור לשרימת ספקים - משרדי עורכי פטנטים שונים בארץ. תקופת ההקשרות: מיום קבלת האישור עד ליום 31.3.2015

מנהל המחקר החקלאי ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

555059

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
08/07/2014תאריך אחרון להגשת השגות