דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/06/2014 דיווח ראשון: 01/07/2014

הארכת התקשרות-עמותת אנוש- ייעוץ משפחות- חדרה, כרמיאל, כפר סבאהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שרותי חינוך מיוחדים שירותי רופאים מומחים שירותי מזון בריאותי שירותי טיפול בריאותי שירותי חינוך והכשרה שירותי בריאות כיתות הדרכה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,587,826

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

554725

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/06/2015תום תקופת ההתקשרות
01/07/2014תחילת תקופת התקשרות