דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/05/2014 דיווח ראשון: 18/05/2014

התקשרות עם מתחקרים ביטחונייםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המשרד לבטחון לאומי ←

שירותי שמירה ואבטחה שירותי ביטחון לאומי וסדר ציבורי סדר וביטחון ציבורי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪213,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

554170

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(1) - יחסי אמון מיוחדים - פניה תחרותית לק

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(2) + 5(ג)(1) - יחסי אמון מיוחדים - פניה תחרותית לק
01/06/2015תום תקופת ההתקשרות
18/05/2014תחילת תקופת התקשרות