דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 07/05/2014 דיווח ראשון: 07/05/2014

תרופות ייחודיותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

נובולוג בע״מ

תרופות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

553882

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
08/05/2016תום תקופת ההתקשרות
07/05/2014תחילת תקופת התקשרות