דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 30/04/2014 דיווח ראשון: 12/03/2014

התקשרות עם Fly Tour, ברזיל לצורך רכישת פעולות לקידום ושיווק התיירות לישראל בברזיל במסגרת הסכם שיווקהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התיירות ←

שירותי סוכני נסיעות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪183,292

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

553692

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
30/06/2014תום תקופת ההתקשרות
12/03/2014תחילת תקופת התקשרות