דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 10 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם יובל גני אדריכלים בע"מ בתחום אדריכלות בנין ותב"ע-לפרוייקט תוספת שלושה חדרי ניתוח ממוגנים בבית החול

משרד הבריאות ← יובל גני אדריכלים בע״מ

1,416,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

553570

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(2) - התקשרות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(2) - התקשרות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים
22/04/2019תום תקופת ההתקשרות
23/04/2014תחילת תקופת התקשרות