דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/04/2014 דיווח ראשון: 01/05/2014

הארכת התקשרות בפטור עם חברת איי. אס. אס ניהול ושירותים משולבים בע"מ (510660095) למתן שירותי אחזקה במעון כפר נהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪50,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

553399

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/08/2014תום תקופת ההתקשרות
01/05/2014תחילת תקופת התקשרות