דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 03/04/2014 דיווח ראשון: 19/03/2014

התקשרות עם החברה לחקר ימים ואגמים לצורך קבלת שירות של בדיקות דגימות מים ודגים מאגם הכנרת לנוכחות רעלים .התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

חקר ימים ואגמים לישראל בעמ (חל״צ)

שירותי הנדסה מיקצועים טכנולוגיית הייצור שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה שירותי מיחשוב
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪46,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

553141

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
19/03/2014תחילת תקופת התקשרות