דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 02/04/2014

רשימת ספקים לאספקת חומרי הדברה ליחידות המינהל היקף ההזמנות לא יעלה על 1,400,000 ש"ח כולל מע"מ לכלל הספקים לשפרסום כוונה להתקשרות

מנהל המחקר החקלאי ←

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע״מ +6
תרכובות ותערובות
עד כה שולמו 88% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪632,903

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

553069

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע״מ 303,293₪240,221₪ (44% ב-96 התקשרויות)
כל בו לחקלאי אשקלון 2008 בע״מ 153,340₪138,547₪ (26% ב-23 התקשרויות)
המשביר לחקלאי בע״מ 100,052₪98,840₪ (18% ב-57 התקשרויות)
הגרעין בעמ 65,911₪63,570₪ (12% ב-50 התקשרויות)
הכל בו לגן שרותי השקייה בע״מ 7,146₪7,193₪ (2% ב-8 התקשרויות)
אבן ארי גרין בע״מ 1,755₪1,755₪ (1% בהתקשרות בודדת)
נ.ר.כ. בע״מ 1,406₪1,406₪ (1% ב-3 התקשרויות)
סך הכל632,903₪551,531₪100%

הזוכים במכרז

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע״מ עד כה שולם:240,221₪ (44% ב-96 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:303,293₪
כל בו לחקלאי אשקלון 2008 בע״מ עד כה שולם:138,547₪ (26% ב-23 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:153,340₪
המשביר לחקלאי בע״מ עד כה שולם:98,840₪ (18% ב-57 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:100,052₪
30/06/2018תשלום של ₪551,531, 87% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪551,531, 87% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪551,531, 87% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪551,531, 87% מהסכום
30/06/2017תשלום של ₪543,013, 86% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪542,088, 86% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪542,088, 86% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪527,875, 83% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪484,379, 77% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪447,926, 71% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪333,637, 53% מהסכום
29/04/2014תאריך אחרון להגשת השגות