דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/02/2014 דיווח ראשון: 24/02/2014

אבחון מולקולרי ממאירויות המטלולגיותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

רניום ציוד למעבדות מחקר בע״מ

תרופות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪700,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

552121

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
24/02/2015תום תקופת ההתקשרות
24/02/2014תחילת תקופת התקשרות