דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/02/2015 דיווח ראשון: 09/03/2014

מתן שירותי תרגום ותמלולהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי עריכה ותרגום
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪12,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

551111

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
01/10/2014תום תקופת ההתקשרות
09/03/2014תחילת תקופת התקשרות