דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 22/01/2014 דיווח ראשון: 01/01/2014

ויסקוט לניתוחי עינייםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

בי"ח שמיר (אסף הרופא) ←

לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע״מ

תרופות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪103,217

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

550819

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
31/12/2014תום תקופת ההתקשרות
01/01/2014תחילת תקופת התקשרות