דלג לתוכן עיקרי
התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו באישור ועדת מכרזים משרדית עדכון אחרון: 17/12/2013

המשך התקשרות עם 7 עורכי דין פרטיים המשמשים ככונסי נכסים.בקשת פטור ממכרז

משרד האוצר - אגף המכס ומע"מ ←

רונית אדהאן, אילן שרקון, יריב פלג..
שירותי ניהול, יעוץ ומנהל

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

549259

מצב נוכחי: 

תהליך אישור הרכש בפטור אושר באופן זמני, אך לא מצאנו מידעכל המידע המוצג כאן מתבסס על פרסומים של גופים ממשלתיים שונים ורבים. קראו עוד בעמוד ה"אודות".לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו על התקשרויות רלוונטיותהתקשרות בין גורם ממשלתי לספק/ים שמקושרות, על פי המידע של הגורם הממשלתי הרלוונטי, להליך של מכרז או פטור ממכרז.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו במסגרתו.

סיבות בקשת הפטור: 

1.בשנת 2005 הוקם ברשות המסים מאגר עורכי דין פרטיים (להלן -"עורכי דין") אשר ישמשו ככונסי נכסים לכלל רשות המסים. הועדה להעסקת עורכי דין חיצוניים למשרדי ממשלה שבמשרד המשפטים קבעה את קריטריוני המיון , איש

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו באישור ועדת מכרזים משרדית