דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/12/2013 דיווח ראשון: 01/12/2013

התקשרות עם משרד רו"ח ברזילי ושות' לביצוע בדיקת תשלומים - אגף כספיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותים פיננסיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪105,728

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

548807

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש
31/01/2014תום תקופת ההתקשרות
01/12/2013תחילת תקופת התקשרות