דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/11/2013 דיווח ראשון: 30/11/2013

המשך התקשרות - הארכת התקשרויות מתוקף מכרז מרכזימכרז הנערך מטעם החשב הכללי בעבור המשרדים. ​לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו עם שלושה ספקים שנבחרו במכרז מרכזי - לארגון פעילויות רווחה וגיבהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד האוצר ←

מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע״מ
שירותי רווחה נסיעות
עד כה שולמו 22% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪23,800

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

547850

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע״מ 23,800₪5,046₪

הזוכים במכרז

מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע״מ עד כה שולם:5,046₪מתוך סכום המכרז:23,800₪
30/06/2019תשלום של ₪5,046, 21% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪0, 0% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪0, 0% מהסכום
29/11/2014תום תקופת ההתקשרות
30/11/2013תחילת תקופת התקשרות