דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/11/2013 דיווח ראשון: 28/08/2013

הופעה של קובי מימון במפגש לאלמנות משטרההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי רווחה נסיעות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪23,600

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

547288

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
30/11/2013תום תקופת ההתקשרות
28/08/2013תחילת תקופת התקשרות