דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/10/2013 דיווח ראשון: 17/09/2013

הכשרת דורשי עבודה במסלול כיתה במפעל של חברת חשמל לישראל בע"מ - ריתוך מבנים צנרת ומיכלי לחץ מחוז ב"שהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הכלכלה והתעשייה ←

חברת החשמל לישראל בעמ

שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪146.35

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

546408

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(4) + 5(ג)(2) - השכלה או הכשרה מקצועית - בדיקת מספר

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(4) + 5(ג)(2) - השכלה או הכשרה מקצועית - בדיקת מספר
17/04/2014תום תקופת ההתקשרות
17/09/2013תחילת תקופת התקשרות