דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 17/10/2013

התקשרות עם חוות ניסיונות גליל מערבי - הדברת אמברוזיה באבוקדופרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

546353

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
04/11/2013תאריך אחרון להגשת השגות