דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/05/2015 דיווח ראשון: 10/10/2013

רכישת מכשיר ידני לזיהוי אסבסט של חברת Iner tech ltd - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו,התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המשרד להגנת הסביבה ←

אינר-טק בע״מ

מינרלים פסולת וחומרים בלתי אכילים ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים שירותי איכות סביבה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪91,324

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

546101

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
09/10/2015תום תקופת ההתקשרות
10/10/2013תחילת תקופת התקשרות