דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 08/10/2013

באגף הרכב מופעלת מערכת לטיפול ברשיונות יבוא. המערכת משרתת את מחלקת יבוא, גף צמ"ה, תחום סחר, ייצור ויבוא. המערכפרסום כוונה להתקשרות

משרד התחבורה ←

מלם מערכות בע״מ

מחשוב ותקשורת

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

546005

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
28/10/2013תאריך אחרון להגשת השגות