דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 16/09/2013 דיווח ראשון: 01/08/2013

התשקרות לצורך רכש חומר להכנות רוקחיות DIMETHYL SULFOXIDE DMSOהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי וולפסון ←

תמר שווק מוצרי בריאות טבעיים בע״מ

תרופות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,935

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

545549

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
31/12/2013תום תקופת ההתקשרות
01/08/2013תחילת תקופת התקשרות