דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/09/2013 דיווח ראשון: 01/08/2013

התקשרות עם משרד עו"ד יגאל ארנון ולטובת ייעוץ משפטי בלווי המחלוקת עם חברת מלמהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המשרד לבטחון לאומי ←

ארנון, תדמור-לוי

שירותי יעוץ משפטי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪50,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

545350

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
30/06/2014תום תקופת ההתקשרות
01/08/2013תחילת תקופת התקשרות