דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/09/2013 דיווח ראשון: 08/09/2013

שירותי הפקה בטקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון לשנת 2013התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רוה"מ ←

שירותי הפקת אירועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪29,205

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

545229

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
10/11/2013תום תקופת ההתקשרות
08/09/2013תחילת תקופת התקשרות