דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 03/09/2013

בכוונת רשות המיסים להתקשר עם עמותת הפועל מחוז אשקלון במסגרת הליגה למקומות עבודהפרסום כוונה להתקשרות

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪3,814

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

545176

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אינטר מערכות אלקטרו- מכניות בע״מ 3,814₪3,814₪ (100% בהתקשרות בודדת)
ספורט במקומות עבודה - מחוז אשקלון (ע"ר) -- (0% בהתקשרות בודדת)
סך הכל3,814₪3,814₪100%

הזוכים במכרז

אינטר מערכות אלקטרו- מכניות בע״מ עד כה שולם:3,814₪ (100% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:3,814₪
ספורט במקומות עבודה - מחוז אשקלון (ע"ר) עד כה שולם:- (0% בהתקשרות בודדת) מתוך סכום המכרז:-
31/12/2017תשלום של ₪3,814, 100% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪0, 0% מהסכום
08/10/2013תאריך אחרון להגשת השגות