דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 10 שנים)
דיווח ראשון: 03/07/2013
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכרה במעמד של "שוכר זכאי"

מ.האוצר - מטה החשב הכללי ←

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

544016

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14ג) - התקשרות במקרקעין להבטחת זכויות המדינה

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14ג) - התקשרות במקרקעין להבטחת זכויות המדינה
28/07/2013תום תקופת ההתקשרות
03/07/2013תחילת תקופת התקשרות