דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 11 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתן שירותי סליקה במעברי הגבול היבשתיים (אילת ,נהר הירדן ואלנבי)בהתאם לתנאי ההתקשרות של רשות התעופה מול חברת מי

רשות האכיפה והגבייה ← מילגם בע״מ

4,956

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

543993

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
15/02/2014תום תקופת ההתקשרות
15/07/2013תחילת תקופת התקשרות