דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 14/07/2013 דיווח ראשון: 15/11/2010

מעקב ובקרה על ביצוע פרויקטים במשק המים המבוצעים ע"י חברת מקורות מים בע"מהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מכירת קרקעות ומבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,494,470

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

543738

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
15/05/2014תום תקופת ההתקשרות
15/11/2010תחילת תקופת התקשרות