דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/06/2013 דיווח ראשון: 01/01/2015

שכירת דיור עבור רשות האכיפה והגבייה בעכו לידיעת הוועדה מועד תחילת ההתקשרות יכול להשתנות לאור קצב העבודה של היהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

א.ג.א ניהול (קניון עכו) ג'י.פי. בע״מ

ניהול נכסים שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪17,184,960

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

542798

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א)(א) - זכויות במקרקעין-מיקום מיוחד או תכונה ייחודי

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א)(א) - זכויות במקרקעין-מיקום מיוחד או תכונה ייחודי
31/12/2029תום תקופת ההתקשרות
01/01/2015תחילת תקופת התקשרות