דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 30/05/2013 דיווח ראשון: 30/05/2013

ביוב באשקלון דרום- מס' עדכונים כמפורטהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪125,951

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

542484

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
29/04/2019תום תקופת ההתקשרות
30/05/2013תחילת תקופת התקשרות