דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 23/05/2013 דיווח ראשון: 26/05/2013

תכנון מערכת מיזוג אוויר עבור פרויקט טיפולנמרץ כלליהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי פדה, פוריה ←

אסא אהרוני מהנדסים יועצים בעמ

חומרים ורכיבים לבניה והרכבה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪62,297

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

542302

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(2) - התקשרות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(1) + 5(ג)(2) - התקשרות הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים
30/06/2014תום תקופת ההתקשרות
26/05/2013תחילת תקופת התקשרות