דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 16/05/2013 דיווח ראשון: 01/01/2013

תחזוקת ציוד מחשוב יבמהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות המיסים - שע"מ ←

י ב מ ישראל בע״מ

יחידות אחסון נתונים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,775,018

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

542163

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
24/12/2013תום תקופת ההתקשרות
01/01/2013תחילת תקופת התקשרות