דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 03/06/2013 דיווח ראשון: 12/05/2013

הגדלת התקשרות לעמותת הדרך (580241360),להפעלת מסגרות פינימייתית לטיפול בהתמכרויות לאוכלוסיות מגוונות בפריסה אהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪292,200

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

542087

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2014תום תקופת ההתקשרות
12/05/2013תחילת תקופת התקשרות