דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/05/2013 דיווח ראשון: 27/02/2013

התקשרות עם חברת EPR SYSTEMS בע"מ לרכישת נתוני ארנונההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ←

אי פי.אר. מערכות בע״מ

תוכנות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪95,823

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

542054

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
27/02/2016תום תקופת ההתקשרות
27/02/2013תחילת תקופת התקשרות