דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 15/04/2013

התקשרות עם חברת "אגנטק" לרכישת שירות לתחזוקה שנתית למכשיר LC-MS-MSפרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

אגנטק (1987) בע״מ

ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

541410

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
28/04/2013תאריך אחרון להגשת השגות