דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 20/02/2013

תשלום לחברת חשמל עבור חיבור למגורים בצפת שכונת בנה ביתך רמת רזים מערב מגרשים 1001-1033 הזמנה מס' 73256315פרסום כוונה להתקשרות

משרד הבינוי והשיכון ←

חברת החשמל לישראל בעמ

שירותי הנדסה מיקצועים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

540131

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
12/03/2013תאריך אחרון להגשת השגות