דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 14/02/2013 דיווח ראשון: 02/12/2012

מימוש אופציה-גבריאל דובק להפקת סרטים עבור טקסים ממלכתיים למרכז ההסברה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רוה"מ ←

א.מ.ן מחשבים בעמ +4
כלי נגינה עזרי חינוך אומנות ומשחקים
עד כה שולמו 91% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪3,922,872

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

539977

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
א.מ.ן מחשבים בעמ 3,442,557₪3,120,079₪ (88% ב-3 התקשרויות)
מגלקום בע״מ 232,030₪216,116₪ (7% ב-23 התקשרויות)
הראל טכנולוגיות מידע בע״מ 140,810₪140,608₪ (4% ב-5 התקשרויות)
בינת תקשורת מחשבים בע״מ 87,111₪52,642₪ (2% ב-4 התקשרויות)
ניו אייג' טק בע״מ 20,364₪20,364₪ (1% ב-3 התקשרויות)
סך הכל3,922,872₪3,549,809₪100%

הזוכים במכרז

א.מ.ן מחשבים בעמ עד כה שולם:3,120,079₪ (88% ב-3 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:3,442,557₪
מגלקום בע״מ עד כה שולם:216,116₪ (7% ב-23 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:232,030₪
הראל טכנולוגיות מידע בע״מ עד כה שולם:140,608₪ (4% ב-5 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:140,810₪
31/12/2021תשלום של ₪3,551,836, 91% מהסכום
30/06/2021תשלום של ₪3,512,578, 90% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪3,503,053, 89% מהסכום
31/12/2020תשלום של ₪3,100,638, 79% מהסכום
30/09/2020תשלום של ₪1,844,665, 47% מהסכום
30/06/2020תשלום של ₪618,538, 16% מהסכום
31/12/2019תשלום של ₪258,775, 7% מהסכום
30/09/2019תשלום של ₪256,323, 7% מהסכום
30/06/2019תשלום של ₪256,323, 7% מהסכום
31/03/2019תשלום של ₪254,699, 6% מהסכום
31/12/2018תשלום של ₪246,810, 6% מהסכום
30/09/2018תשלום של ₪244,353, 6% מהסכום
30/06/2018תשלום של ₪244,353, 6% מהסכום
31/03/2018תשלום של ₪227,960, 6% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪226,130, 6% מהסכום
30/09/2017תשלום של ₪226,130, 6% מהסכום
31/12/2016תשלום של ₪222,092, 6% מהסכום
30/09/2016תשלום של ₪157,358, 4% מהסכום
30/06/2016תשלום של ₪151,475, 4% מהסכום
31/03/2016תשלום של ₪21,646, 1% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪12,754, 0% מהסכום
06/07/2013תום תקופת ההתקשרות
02/12/2012תחילת תקופת התקשרות