דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 14/02/2013 דיווח ראשון: 11/02/2013

ראגנטים למעבדה הבקטריולוגיתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

נובמד בע״מ

כימיקלים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪100,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

539972

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
11/02/2014תום תקופת ההתקשרות
11/02/2013תחילת תקופת התקשרות