דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 07/02/2013

התקשרות עם המרכז הרפואי באר יעקב למתן שירותי פסיכאטריה לנוער בבי"סר אופקפרסום כוונה להתקשרות

שירות בתי הסוהר ←

שירותי רופאים מומחים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

539787

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
28/02/2013תאריך אחרון להגשת השגות