דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/02/2013 דיווח ראשון: 03/02/2013

פעילות תרבותית להנצחת בנימין זאב הרצלהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי הפקת אירועים שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪219,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

539663

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית
02/02/2014תום תקופת ההתקשרות
03/02/2013תחילת תקופת התקשרות