דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/01/2013 דיווח ראשון: 28/01/2013

התקשרות בפטור ממכרז עם החברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ לצורך מתן שירותי חניה לעובדי יחידות הסיוע בנצרת- פנייה פומהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪31,372

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

539487

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2014תום תקופת ההתקשרות
28/01/2013תחילת תקופת התקשרות