דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/02/2013 דיווח ראשון: 01/03/2013

הארכת התקשרות לעמותת ש.ח.ל, לצורך הפעלת מסגרת לבני נוער מחוסרי קורת גג בערים ירושלים, תל-אביב וחיפה, מכח מכרזהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,211,040

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

539480

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/06/2013תום תקופת ההתקשרות
01/03/2013תחילת תקופת התקשרות