דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/01/2013 דיווח ראשון: 01/01/2013

התקשרות עם חברת המשקם - העסקת עובדים לשנת 2013.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

538967

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה
31/12/2013תום תקופת ההתקשרות
01/01/2013תחילת תקופת התקשרות