דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 28/11/2012

בקרת צריכה והוצאות חשמל באופן ממוחשב עבור יחידות רשות האכיפה והגבייה בפריסה ארצית הכוללת מעקב חודשי ,שליחת דוחפרסום כוונה להתקשרות

רשות האכיפה והגבייה ←

גדיר הנדסה בע״מ

שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותים אישיים ומקומיים שירותים למגזר הצבורי שירותים פיננסיים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

537283

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
18/12/2012תאריך אחרון להגשת השגות