דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 12/11/2012

רכישת שרותי תחזוקה עבור תוכנת Massage Managerפרסום כוונה להתקשרות

משרד האוצר ←

מסייג'נט בע״מ

תוכנות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

536541

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
29/11/2012תאריך אחרון להגשת השגות