דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/09/2012 דיווח ראשון: 27/09/2012

בחירת מתכנן למערכות תברואה במרפאת בית שמשהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הירושלמי לבריה"נ ←

א.ח. תכנון ויעוץ בהנדסת מים וביוב בע״מ

שירותי איכות סביבה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪15,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

535411

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
28/02/2013תום תקופת ההתקשרות
27/09/2012תחילת תקופת התקשרות