דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/08/2012 דיווח ראשון: 13/09/2012

הגדלת התקשרות עם הספק משה דוד - לכיבוד להשתלמויות של מכון עוזמ"תהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

הנהלת בתי משפט ←

מזון משקאות ומוצרי טבק
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,355

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

534604

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
20/09/2012תום תקופת ההתקשרות
13/09/2012תחילת תקופת התקשרות