דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 20/08/2012

משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעוניין להתקשר עם חברת פרדיגמה מערכות לצורך רכישת 5 רישיונות נוספים למערכת "הישפרסום כוונה להתקשרות

משרד הרווחה ←

פרדיגמה מערכות בע״מ

מחשוב ותקשורת

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

534592

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
02/09/2012תאריך אחרון להגשת השגות