דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/08/2012 דיווח ראשון: 01/08/2012

כבישים ותנועה בטבריה עלית פאר טבריה - התאמת נתונים ואומדניםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

ינון תכנון יעוץ ומחקר בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪154,612

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

534153

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2017תום תקופת ההתקשרות
01/08/2012תחילת תקופת התקשרות