דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/09/2012 דיווח ראשון: 01/10/2012

מתן פטור ממכרז להאריך את השכירות עבור רשות המיסים בתל אביבהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

בית הסוחרים בעמ

חומרים ורכיבים לבניה והרכבה ניהול נכסים שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪231,796

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

533984

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן
30/09/2013תום תקופת ההתקשרות
01/10/2012תחילת תקופת התקשרות