דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 12 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם אוניברסיטת חיפה למימון מלגות לשופטים המגיעים מחוץ לארץ לתכנית לימודים משפטית מיוחדת - אגף משפט

משרד החוץ ← אוניברסיטת חיפה

20,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

533874

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(א)(4) + 5(ג)(2) - השכלה או הכשרה מקצועית - בדיקת מספר

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(א)(4) + 5(ג)(2) - השכלה או הכשרה מקצועית - בדיקת מספר
31/12/2012תום תקופת ההתקשרות
01/07/2012תחילת תקופת התקשרות